ለዘመን ባንክ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች በሙሉ - የእጩ ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት የጥቆማ ጊዜ ስለማሳወቅ.

የዘመን ባንክ አ.ማ. ዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ ከሰኔ 1 ቀን 2012 ዓ.ም እስከ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ የዳይሬክተሮች ቦርድ እጩ አባላትን ጥቆማ ይቀበላል፡፡

በመሆኑም የባንኩ ባለአክሲዮኖች ለባንኩ የላቀ ውጤት ለማበርከት ብቃቱ ያላቸውን በባንክ ሥራ አዋጅ ቁጥር 592/2008 እና 1159/2019 /የተሻሻለው/ በብሔራዊ ባንክ መመሪያ ቁጥር SBB/70/2019 እና SBB/71/2019 ላይ የተዘረዘሩትን የሚከተሉትን መስፈርቶች የሚያሟሉ ዕጩ የቦርድ  አባላትን በተጠቀሰው ጊዜ ውስጥ  ብቻ እንድትጠቁሙ ጥሪ ያቀርባል፡፡

 

ለዳይሬክተሮች ቦርድ አባልነት የሚያስፈልጉ መመዘኛዎች

1. የባንኩ ባለአክሲዮን የሆነ

2. የተጠቋሚ የጾታ ስብጥር እንዲኖር ይጠበቃል

3. ቢያንስ የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም በከፍተኛ ትምህርት ተቋም እውቅና ያለው ተመጣጣኝ ትምህርት ደረጃ ያጠናቀቀ

4. ዕድሜው 30 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆነ

5. የአመራር ክህሎት እና ብቃት ኖሮት የባንኩን ሥራ አስፈፃሚዎች አቅጣጫ የሚያሲዝ እና የመቆጣጠር አቅም ያለው

6. በባንኪንግ፣ ፋይናንስ፣ አካዉንቲንግ፣ ማኔጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ ሕግ፣ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን፣ ኢንቨስትመንት ማኔጅሜንት፣ ኦዲቲንግ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የትምህርት ዝግጅትና አግባብነት ያለው የሙያ ልምድ  ያለው ቢሆን ይመረጣል

7. በሌላ የፋይናንስ ድርጅት የዳይሬክተሮች አባል ወይም ዋና ሥራ አስፈጻሚ ያልሆነ

8. ሀቀኛ፤ ታማኝ፤ ጠንቃቃ እና መልካም ስብእና እና ዝና ያለው በተለይም በማጭበርበር፤ እምነት በማጉደል፤ትክክለኛ ያልሆነ የሒሳብ መግለጫ በማቅረብና በመሳሰሉት ተከሶ በፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔ ተሰጥቶበት የማያውቅ

9. በእራሱ ወይም ዳይሬክተር፣ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን በሚመራው ድርጅት ላይ የመክሰር ክስ ያልቀረበበት   ወይም

የኪሳራ ውሳኔ ያልተሰጠበት

10. በኪሳራ ምክንያት ንብረቱ ለዕዳ ማቻቻያ ያልተወሰደበት

11. የባንክ ብድር ባለመክፈሉ ምክንያት ንብረቱ በሃራጅ ያልተሸጠ፤ ተከሶ ያልተፈረደበት ወይም የቦርድ ዳይሬክተር፤ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን የሚመራው ድርጅት ከገንዘብ ተቋማት የተበደረውን ገንዘብ ባለመክፈሉ ብድሩ ወደ ጤናማ ያልሆነ የብድር ደረጃ ያልዞረበት ወይም ያልገባበት

12. በቂ ስንቅ/ ገንዘብ ሳይኖር ቼክ ሰጥቶ ሒሳቡ ያልተዘጋበት

13. ታክስ እና ግብር ባለመክፈል ተከሶ ጥፋተኛ ያልተባለ፡፡

 

ማሳሰቢያ፡-

1. በተባዕታይ ፆታ የተገለፀው ለአንስታይ ፆታም ይውላል፤

2. ጥቆማው በውክልና የቀረበ ከሆነ ውክልናው ጥቆማውን ለማቅረብ የሚያስችል ሆኖ የዉክልና ፎቶ ኮፒው ከመጠቆሚያው ቅጽ ጋር ተያይዞ መቅረብ አለበት፤

3. ጠቋሚዉ ባለአክሲዮን ግለሰብ / ማህበር  ወይም ድርጅት የተጠቋሚውን ፈቃደኝነት አስቀድሞ ማረጋገጥ አለበት፤

4. የመጠቆሚያ ቅፁን የኮሚቴዉ ጽ/ቤት ከሚገኝበት ቦሌ ዓለም ሲኒማ ጎን ካለው የባንኩ ቅርንጫፍ፣ የባንኩ ሌሎች ሁሉም ቅርንጫፎች፣ ከፋይናንስ መምሪያ ወይም ከባንኩ ድረ ገፅ (www.zemenbank.com)ማግኘት የሚቻል ሲሆን በተጨማሪም ለባንኩ በሰጣችሁት የኢሜይል አድራሻ የተላከላችሁን ማየት ይቻላል፤

5. ለጥያቄና  ማብራሪያ  በኮሚቴዉ  ጽ/ቤት  በአካል  በመቅረብ  ወይም  ኢሜይል  አድራሻ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.፣  በኮሚቴዉ ጽ/ቤት ስልክ ቁጥር +251-11-668 6214 በመደወል መጠየቅ ይቻላል፤

6.  የመጠቆሚያ ቅጹ  በአግባቡ  ተሞልቶና ተፈርሞበት ማኀበር/ ድርጅት ከሆነ ደግሞ ማህተም ተደርጎበት በባንኩ ሁሉም ቅርንጫፎች   ወይም በኮሚቴው የኢሜይል አድራሻ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ወይም  በዘመን  ባንክ  ፖስታ  ሳጥን  ቁጥር  1212  መላክ  ይቻላል፤

7. የመጠቆሚያ ቅጹ መመለሻ የመጨረሻ ቀን ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. ነው፤

8. ከነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም. በኋላ የሚቀርቡም ሆነ የሚደርሱ  ጥቆማዎችም  ተቀባይነት የላቸውም ፡፡

 

የዘመን ባንክ አ.ማ. ዳይሬክተሮች ቦርድ ምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ